Gabinet Stomatologiczny
Protetyka, dentysta, stomatolog | Gabinet Stomatologiczny

Zespół Sturgea-Webera i plamy z wina porto spowodowane przez mutację somatyczną w GNAQ AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2018

Szczegóły warunków hodowli, przeciwciał i metod Western blot są podane w dodatkowym dodatku. Test lucyferazy
GNAQ, GNAQ p.Arg183Gln lub GNAQ kodujące p.Gln209Leu, pSRE-Luc i pSV40-RL transfekowano do komórek HEK293T, które poddano lizie po 20 do 24 godzinach inkubacji. Pod koniec okresu inkubacji mierzono aktywność lucyferazy.
Test bazujący na przedłużeniu Primer
DNA ekstrahowano z utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie próbek od uczestników z plamami z wina porto. Startery zaprojektowane do amplifikacji egzonu 4 z GNAQ (Tabela S5 w dodatkowym dodatku) zastosowano do amplifikacji genomowego DNA z każdej z próbek. Amplicony badano pod kątem ich sekwencji w pozycji c.548 za pomocą zestawu SNaPshot Multiplex Kit (Life Technologies) i analizowano na analizatorze genetycznym ABI Prism 3130 (Life Technologies). Referencyjne i zmutowane częstotliwości alleli obliczono na podstawie pola uzyskanych pików.
Wyniki
Identyfikacja wariantu somatycznego GNAQ
Aby przetestować hipotezę, że zespół Sturge a-Webera jest związany z mutacją mozaiki somatycznej, zsekwencjonowaliśmy całe genomy sparowanych próbek DNA z dotkniętych regionów (tkanka z biopsji z plamą z wina portowego lub hemisferycznie wyciętą tkanką mózgową) i dopasowane, przypuszczalnie normalne regiony ( krew lub nienaruszona skóra lub tkanka mózgowa) od trzech osób z zespołem Sturge-Webera. To sekwencjonowanie spowodowało identyfikację 1294 wariantów somatycznych pojedynczych nukleotydów występujących w co najmniej jednej z trzech dotkniętych próbek. Obliczyliśmy częstość występowania allelu wariantowego w każdym z 1294 miejsc we wszystkich próbnych i prawidłowych próbkach i zidentyfikowaliśmy 658 wariantów pojedynczych nukleotydów, które były obecne w dwóch lub trzech dotkniętych próbkach i nie były obecne w żadnej normalnej próbce (ryc. S1 w Dodatek dodatkowy). Funkcjonalnie zanotowaliśmy i uszeregowaliśmy 1294 somatyczne warianty pojedynczego nukleotydu (Tabela S6 w Uzupełniającym Dodatku) przy użyciu narzędzia Adnotacji, Analizy i Przeszukiwania Wariancji (VAAST) .7 W rezultacie zidentyfikowano jeden niesonimowy wariant somatycznej pojedynczej nukleotydu, który był obecny we wszystkich trzech dotkniętych próbach i nie było obecne w próbach, które były uważane za prawidłowe – c.548G . A Nukleotydowe przejście w GNAQ na chromosomie 9q21, kodujące białko wiążące nukleotyd guaniny (białko G), q polipeptyd (G.q). Przewiduje się, że wariant spowoduje substytucję aminokwasu p.Arg183Gln. Podatna reszta argininy, w pozycji 183, jest zachowywana w 24 ludzkich białkach paralogicznych do G.q (ryc. S2 w Dodatku Aneks).
Wykrywanie wariantu somatycznego GNAQ w próbkach od pacjentów z zespołem Sturge-Webera
Tabela 1
[patrz też: dermatolog bez skierowania, leksykon leków online, lek od alergii bez recepty ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog bez skierowania lek od alergii bez recepty leksykon leków online