Gabinet Stomatologiczny
Protetyka, dentysta, stomatolog | Gabinet Stomatologiczny

ZABURZENIA WYDZIELNICZE ZOLADKA (PERTURBATIONES VENTRICULI SECRETORIAE) NERWICE WYDZIELNICZE ZOLADKA (GASTRONEUROSES SECRETORIAE)

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

ZABURZENIA WYDZIELNICZE ŻOŁĄDKA (PERTURBATIONES VENTRICULI SECRETORIAE) NERWICE WYDZIELNICZE ŻOŁĄDKA (GASTRONEUROSES SECRETORIAE). Zaburzenia wydzielnicze żołądka spostrzega się w przebiegu chorób żołądka i innych narządów oraz jako cierpienie pierwotne. Mogą one polegać na zmianie w wydzielaniu soku żołądkowego ilościowej, jakościowej i skojarzonej (ilościowo-jakościowej). Najczęściej spostrzega się nadmierne wydzielanie soku skojarzone z jego nadkwaśnością, rzadziej zmniejszone wydzielanie soku, skojarzone z niedokwaśnością, wreszcie bezsoczność żołądkową. Zaburzenia wydzielania mogą dotyczyć obu okresów trawienia żołądkowego odruchowego i humoralnego albo tylko jednego z nich. Nadmierne wydzielanie soku żołądkowego (Supersecretio gastrica). Określenie i przyczyny. Przez miano: nadmierne wydzielanie soku żołądkowego rozumie się zaburzenie polegające na zwiększonej ilości soku. Stan taki może zależeć od nadmiernego wydzie lania soku żołądkowego, od zwolnionego opróżniania się żołądka oraz od skojarzenia tych zaburzeń. Sok żołądkowy może być nadkwaśny (supersecreiio gastricq, superacida), kwaśny (supersecretio gastrica acida) lub niedokwaśny (eupersecretio gastrica subacida). [więcej w: medycyna rodzinna grójecka, płyn surowiczy, ornet ]

Tags: , ,

No Responses to “ZABURZENIA WYDZIELNICZE ZOLADKA (PERTURBATIONES VENTRICULI SECRETORIAE) NERWICE WYDZIELNICZE ZOLADKA (GASTRONEUROSES SECRETORIAE)”

  1. The Happy Jock Says:

    takie czasy nastały i gotujemy się w falach radiowyc

  2. Breadmaker Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do izolat białka[...]

  3. Blister Says:

    Moja babcia miała raka płuca

Powiązane tematy z artykułem: medycyna rodzinna grójecka ornet płyn surowiczy