Gabinet Stomatologiczny
Protetyka, dentysta, stomatolog | Gabinet Stomatologiczny

ST2 jako marker ryzyka wystąpienia opornej na leczenie choroby i śmierci AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Wskaźnik reklasyfikacji netto wyniósł 71% w porównaniu z samymi cechami klinicznymi (tabela S12 w dodatkowym dodatku). Biomarker Wartości, 6-miesięczna śmiertelność bez nawrotu i przeżycie
Tabela 1. Tabela 1. Wpływ potencjalnych czynników ryzyka, w tym supresji tkankotwórczości 2 (ST2), stężenie w chwili rozpoczęcia terapii, ryzyko śmierci bez nawrotu pierwotnej choroby, w przypadku której przeprowadzono przeszczep, w 6 miesięcy po terapii . Tabela 2. Tabela 2. Przeklasyfikowanie ryzyka zgonu bez nawrotu po 6 miesiącach po terapii w zestawie odpowiedzi na leczenie po dodaniu wartości panelu lub wartości ST2 do charakterystyki demograficznej i klinicznej. Brak odpowiedzi na leczenie do 28 dnia jest ustalonym substytutem dla 6-miesięcznej śmiertelności bez nawrotu; jednakże zastępczy punkt końcowy nie zawsze wskazuje na wszystkie skutki biomarkerów na kliniczny punkt końcowy. 25. Dlatego przeanalizowaliśmy związek cech klinicznych i biomarkerów z 6-miesięczną śmiertelnością po leczeniu bez nawrotu. W analizach jednoczynnikowych, wieku, dopasowaniu HLA, stopniu GVHD w momencie rozpoczęcia leczenia i początkowej terapii GVHD były związane z 6-miesięczną śmiertelnością po leczeniu bez nawrotu. Po skorygowaniu o istotne cechy demograficzne i kliniczne, pacjenci z wysokim panelem lub wartością ST2 znacznie częściej umierają niż pacjenci z niższymi wartościami. W przypadku pacjentów z wysoką wartością panelu i osób z wysoką wartością ST2 śmiertelność 6-miesięczna bez nawrotu wynosiła odpowiednio 44% i 42%, podczas gdy u pacjentów z niską wartością panelu iu pacjentów z niską wartością ST2 odsetek ten wynosił 17 odpowiednio:% i 12% (współczynnik hazardu odpowiednio, 2,7 i 3,7) (tabela 1). Dodanie albo wartości panelu, albo samej wartości ST2 nie zwiększyło znacząco AUC; jednak dodanie albo wartości panelu, albo samej wartości ST2 znacznie poprawiło wskaźnik reklasyfikacji netto (odpowiednio 62% i 76%, P <0,001 dla obu porównań) (Tabela 2). ST2 był lepszy od panelu sześciu biomarkerów w przewidywaniu śmierci bez nawrotu, a do wszystkich dalszych analiz użyliśmy samego ST2.
Stratyfikacja ryzyka dla śmierci bez nawrotu zgodnie z wartością ST2 i oceną GVHD
Ryc. 1. Ryc. 1. Wyniki według stężeń w osoczu supresji tkankotwórczości 2 (ST2) i stopnia GVHD w momencie rozpoczęcia terapii. 381 pacjentów w zestawie odpowiedzi na leczenie (panel A) podzielono na cztery grupy na podstawie stężenia ST2 w osoczu (z niskim zdefiniowanym jako <740 pg na mililitr i wysokim jako większym lub równym 740 pg na mililitr) i GVHD na początku terapii. 6-miesięczna śmiertelność bez nawrotu po leczeniu była następująca: pacjenci z niskim ST2 i GVHD stopnia I lub II, 11% (95% przedział ufności [CI], 7 do 17); pacjenci z niską ST2 i III lub IV GVHD, 14% (95% CI, 6 do 34); pacjenci z wysokim ST2 i GVHD stopnia I lub II, 31% (95% CI, 24 do 40); i pacjenci z wysokim ST2 i III stopnia lub IV GVHD, 67% (95% CI, 55 do 79) [hasła pokrewne: plama soczewicowata, wsz skierniewice, metodysci lublin ]

Tags: , ,

No Responses to “ST2 jako marker ryzyka wystąpienia opornej na leczenie choroby i śmierci AD 6”

 1. Marcin Says:

  Nie bardzo zrozumialem zasade tego

 2. Waylay Dave Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do klinika weterynaryjna[...]

 3. Washer Says:

  Do tego non stop zimne ręce

 4. Broomspun Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Ekologiczne migdały[...]

 5. Toolmaker Says:

  Różną zawartość witamin w suszonych i świeżych owocach

 6. Airport Hobo Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dentysta włocławek[...]

 7. Nel Says:

  Wyjątkowo niechlujnie pod względem pisowni napisany artykuł.

Powiązane tematy z artykułem: lisinoratio plama soczewicowata wsz skierniewice