Gabinet Stomatologiczny
Protetyka, dentysta, stomatolog | Gabinet Stomatologiczny

ST2 jako marker ryzyka wystąpienia opornej na leczenie choroby i śmierci AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2018

Następnie ocenialiśmy poziom ST2 podczas rozpoczynania terapii iw 14 dniu po przeszczepie jako predyktory opornej na leczenie GVHD i śmierci. Metody
Projekt badania i nadzór
Badanie zostało zaaprobowane przez komisje ds. Przeglądu instytucjonalnego na Uniwersytecie w Michigan i Dana-Farber Cancer Institute. W badaniu nie uczestniczył żaden sponsor komercyjny. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów lub ich prawnych opiekunów przed przeszczepem krwiotwórczych komórek macierzystych i pobieraniem próbek. Tylko osoby wymienione jako autorzy przyczynili się do napisania manuskryptu. Wszyscy autorzy gwarantują kompletność i dokładność danych oraz wierność badania do protokołu.
Pobieranie i przygotowanie próbki
Próbki osocza zebrano prospektywnie w latach 2000-2010 od pacjentów, którzy przeszli allogeniczny hematopoetyczny przeszczep komórek macierzystych (dalej przeszczep ). Próbki pobierano co tydzień przez cały miesiąc po przeszczepieniu, co miesiąc do dnia 100 po transplantacji, w momencie kluczowych zdarzeń klinicznych (w tym rozwoju objawów GVHD), oraz w 48-godzinnym oknie przed rozpoczęciem leczenia glikokortykosteroidami. GVHD oceniono na podstawie zmodyfikowanych kryteriów Glucksberga.18 Szczegóły podsumowano w Dodatku uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Zestaw Discovery
Aby zobaczyć największą różnicę w poziomie ekspresji białka, porównaliśmy osocze otrzymane mediana 16 dni po rozpoczęciu leczenia od 10 pacjentów, u których rozwinęła się GVHD stopnia II do IV, i którzy mieli pełną odpowiedź do 28 dnia po rozpoczęciu terapii osoczem otrzymanym z 10 pacjentów, u których rozwinęła się GVHD stopnia II lub III, u których doszło do progresji GVHD do 28 dnia. Charakterystykę tych pacjentów przedstawiono w Tabeli S1 Dodatku Uzupełniającego.
Zestaw odpowiedzi na leczenie
Biomarkery, w tym główny kandydat ST2, mierzono w osoczu od 381 pacjentów na początku leczenia GVHD w celu określenia związku biomarkerów z oporną na leczenie GVHD i 6-miesięczną śmiertelnością po leczeniu. Charakterystykę 381 pacjentów, u których rozwinęła się GVHD i którzy otrzymywali systemowe glukokortykoidy o dużej dawce w leczeniu GVHD stopnia I do IV przed 180 dniem po przeszczepieniu, przedstawiono w Tabeli S2 w Dodatku Uzupełniającym. Pacjentów podzielono na dwie grupy na podstawie stanu odpowiedzi w 28 dniu, który jest powszechnie akceptowanym substytutem dla 6-miesięcznego przeżycia.10-13 Pacjentów uważano za mających odpowiedź, jeśli mieli poprawę w co najmniej jednym narządzie bez progresji. w jakimkolwiek innym narządzie i jeśli dodatkowa terapia nie była wymagana
[hasła pokrewne: przychodnia reymonta, darmowe leki dla seniorów, kardiolog ostrołęka ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: darmowe leki dla seniorów kardiolog ostrołęka przychodnia reymonta