Gabinet Stomatologiczny
Protetyka, dentysta, stomatolog | Gabinet Stomatologiczny

ST2 jako marker ryzyka wystąpienia opornej na leczenie choroby i śmierci AD 11

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Różnice te mogą wynikać ze stopnia uszkodzenia tkanek śródbłonkowych, nabłonkowych i mezenchymalnych, które uwalniają ST2, z największą ilością uszkodzeń powstałych po mieloablacyjnym napromieniowaniu całego ciała. Chociaż próbki pobierano prospektywnie, do opracowania modeli predykcyjnych wykorzystano retrospektywnie zdefiniowane zbiory danych; zatem zdolność dyskryminacyjna ST2 może być zawyżona. Dane, które wybrałyśmy do porównania modeli, stanowią jedynie podzbiór danych używanych do oceny nowych biomarkerów. Na przykład nie zbadaliśmy kalibracji modelu, która jest zwykle oceniana za pomocą testu Hosmer-Lemeshow, który wymaga kategoryzacji dopasowanych prawdopodobieństw (tj. Decylów). Korzystaliśmy z ciągłego indeksu reklasyfikacji netto, a nie z nieciągłego (tradycyjnego) wskaźnika reklasyfikacji netto, który wymaga kategorii ryzyka, ponieważ kategorie ryzyka w naszym otoczeniu są arbitralne i nie są dobrze zdefiniowane. Wczesna identyfikacja pacjentów, którzy nie będą mieli odpowiedzi na terapię GVHD, jest ważna, ponieważ ci pacjenci są bardziej narażeni na śmierć z powodu GVHD niż ci, którzy mają odpowiedź.10-13 GVHD źle reaguje na leczenie u pacjentów z wysokimi stężeniami ST2 podczas wtajemniczenia terapii, a ci pacjenci byli narażeni na zwiększone ryzyko śmierci, niezależnie od stopnia GVHD. Ulepszona stratyfikacja ryzyka u pacjentów z GVHD za pomocą ST2 może pozwolić na wczesną ocenę dodatkowych terapii przed rozwojem opornej choroby. W przypadku pomiaru już w dniu 14 po przeszczepie stężenie ST2 było lepszym wskaźnikiem ryzyka zgonu niż inne znane czynniki ryzyka, w tym wiek biorcy, intensywność kondycjonowania, źródło dawcy i dopasowanie HLA.38 Zdolność do zidentyfikować pacjentów wysokiego ryzyka przy użyciu ST2 wkrótce po transplantacji, przed rozwojem GVHD, może pozwolić na bardziej rygorystyczne monitorowanie i prewencyjne interwencje. Uważamy, że nasze wyniki mogą wpływać na ocenę ryzyka GVHD przed rozwojem GVHD i pojawieniem się klinicznych objawów GVHD; jednak jeszcze nie opracowano generalizowalnej definicji wysokiego ryzyka, która będzie wymagać większych badań.
[przypisy: Gliwice przychodnia reymonta, medycyna rodzinna grójecka, przychodnia reymonta ]

Tags: , ,

No Responses to “ST2 jako marker ryzyka wystąpienia opornej na leczenie choroby i śmierci AD 11”

 1. Tola Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do omnadren[...]

 2. Chicago Blackout Says:

  Mleko krowie jest zdrowe

 3. Broomspun Says:

  Article marked with the noticed of: stomatolog[...]

 4. Mad Jack Says:

  Nie wiem czemu służy ten artykuł.

 5. Mental Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Ginekolog Opole[...]

 6. Inga Says:

  Chorowałem i chorowałem, a lekarze nie wiedzieli co mi jest

Powiązane tematy z artykułem: medycyna rodzinna grójecka przychodnia reymonta wsz skierniewice