Gabinet Stomatologiczny
Protetyka, dentysta, stomatolog | Gabinet Stomatologiczny

Skuteczność schematów indukcji remisji w przypadku zapalenia naczyń związanego z ANCA AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Rzut choroby powraca do wykrywalności komórek B i ANCA
Spośród 76 pacjentów w grupie leczonej rytuksymabem i 70 pacjentów z grupy cyklofosfamid-azatioprynę, którzy mieli całkowitą remisję, 24 osoby w grupie rytuksymabu (32%) i 20 w grupie cyklofosfamid-azatioprynę (29%) miały nawrót miedzy miesiącem 6 i 18 miesięcy. W grupie otrzymującej rytuksymab pierwszy nawrót był ciężki u 9 pacjentów, a ograniczony w 15. W grupie cyklofosfamidu azatiopryny pierwszy nawrót był ciężki u 10 pacjentów i był ograniczony do 10.
Komórki B można było wykryć u 21 z 24 pacjentów (88%) w grupie rituksymabu, u której wystąpił nawrót, ze średnim czasem między ponownym wykryciem komórek B a nawrotem 80,2 . 85,1 dni (zakres od do 286). U pozostałych 3 pacjentów występowały ograniczone nawroty przy braku limfocytów B. Przeciwnie, komórki B można było wykryć u 11 z 20 pacjentów (55%) w grupie cyklofosfamid-azatioprynę, u których wystąpił nawrót, ze średnim czasem pomiędzy ponownym wykryciem komórek B a nawrotem 101,8 . 98,2 dni (zakres od 0 do 259). W tej grupie nawroty wystąpiły u 6 pacjentów, którzy nie mieli wykrywalnych limfocytów B; dwa z tych nawrotów były ciężkie. Pozostali 3 pacjenci z nawrotem nigdy nie spełniali kryteriów wyczerpania limfocytów B.
Wzrost miana ANCA nie przewidywał nawrotów w żadnej z grup leczonych (Tabela Jednakże nawroty były rzadkie w nieobecności obu komórek B i ANCA, występowały tylko u jednego pacjenta w grupie rituksymabu (ograniczony nawrót) i u dwóch pacjentów (jeden z ograniczonym nawrotem i jeden z ciężkim nawrotem) w cyklofosfamidzie azatioprynie Grupa.
Zdarzenia niepożądane
Gdy zdarzenia niepożądane analizowano na zasadzie zamiaru leczenia w dniu zakończenia badania, nie było znaczących różnic między grupami leczonymi pod względem liczby lub częstości wszystkich działań niepożądanych, ciężkich zdarzeń niepożądanych lub niepowiązanych z chorobą. zdarzenia niepożądane po 18 miesiącach (Tabela Nie było również znaczącej różnicy między grupami pod względem liczby uczestników, którzy mieli co najmniej jedno poważne lub niepożądane zdarzenie niepożądane. Były cztery zgony, po dwie w każdej grupie (patrz Dodatek Uzupełniający).
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane do 18 miesięcy. Aby porównać bezpieczeństwo rytuksymabu z cyklospofamidem-azatiopryną, przeanalizowaliśmy zdarzenia niepożądane u pacjentów otrzymujących pierwotnie przypisane leczenie (tabela 2). Wystąpiło mniej epizodów leukopenii stopnia 2 lub wyższego (liczba białych krwinek <3000 na milimetr sześcienny) w grupie rytuksymabu niż w grupie cyklofosfamid-azatioprynę (5 vs [patrz też: szpital piotra skargi szczecin, metodysci lublin, agrojan ]

Tags: , ,

No Responses to “Skuteczność schematów indukcji remisji w przypadku zapalenia naczyń związanego z ANCA AD 7”

 1. Justyna Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: poradnia dietetyczna warszawa[...]

 2. Beetle King Says:

  Jakiś czas temu pewna firma wprowadziła na Polski rynek test na niedoczynność tarczycy

 3. Overrun Says:

  [..] Cytowany fragment: dietetycy warszawa[...]

 4. Skull Crusher Says:

  Trzeba tylko pamiętać, że w aptekach są suplementy

Powiązane tematy z artykułem: agrojan lisinoratio szpital piotra skargi szczecin