Gabinet Stomatologiczny
Protetyka, dentysta, stomatolog | Gabinet Stomatologiczny

Skuteczność schematów indukcji remisji w przypadku zapalenia naczyń związanego z ANCA AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Ciężką chorobę zdefiniowano jako zajęcie narządu życiowego, które stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla funkcji tego narządu lub życia pacjenta (patrz Dodatek Uzupełniający) .3,8 Ta sama definicja dotyczyła również nawrotów. Pacjentów przydzielano losowo, w stosunku 1: 1, do rituximabu lub cyklofosfamidu-azatioprynę, a następnie do zakończenia badania (data, w której ostatni zapisany pacjent ukończył 18 miesięcy terapii). Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Instrumenty oceny choroby
Główną miarą aktywności choroby był BVAS / WG.9. Do oszacowania klirensu kreatyniny użyto formuły Cockcroft-Gault. 10 Inne instrumenty stosowane do oceny wyników obejmowały wskaźnik uszkodzeń naczyń włosowatych i badanie wyników 36-elementowych badań stanu zdrowia (SF-36) .11,12
Grupy lecznicze
Schemat zbierania glukokortykoidów, który był identyczny dla obu grup, wymagał całkowitego zaprzestania podawania prednizonu po 5,5 miesiącach, jeśli pacjent był w remisji. Grupa rytuksymabu otrzymywała dożylnie rytuksymab (375 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała raz w tygodniu przez 4 tygodnie) plus codzienny cyklofosfamid placebo.3,8 Pacjenci z grupy rytuksymab, którzy ukończyli stęenie glukokortykoidów i utrzymywali remisję choroby, nie otrzymywali dalsze aktywne leczenie. 8 Grupa otrzymująca standardowe leczenie otrzymywała wlewek rytuksymabu z placebo plus cyklofosfamid w dawce dobowej (2 mg na kilogram masy ciała, z dostosowaną dawką niewydolności nerek). Jeśli remisję osiągnięto między 3 miesiącem a 6 miesiącem, cyklofosfamid przerwano i rozpoczęto azatioprynę (2 mg na kilogram) i podawano ją przez 18 miesięcy.3,8
Wyniki
Pierwotne porównanie po 12 i 18 miesiącach to odsetek pacjentów, którzy uzyskali wynik 0 na BVAS / WG, ukończyli schemat zmniejszania stężenia glukokortykoidów i nie mieli nawrotu ani żadnego innego powodu niepowodzenia leczenia przed punktem czasowym zainteresowania (patrz Dodatek dodatkowy). Zdarzenia niepożądane odnotowano dla wszystkich pacjentów od momentu rejestracji do dnia zakończenia badania.13
Pomiar cytometryczny i ANCA
Przy każdej wizycie komórki jednojądrzaste krwi analizowano w centralnej lokalizacji za pomocą pięciokolorowej cytometrii przepływowej. 8 Deplecionię limfocytów B zdefiniowano jako obecność mniej niż 10 komórek B CD19 + na mikrolitr, ponowne wykrycie określono jako co najmniej 10, ale mniej niż 69 komórek CD19 + B na mikrolitr, a rekonstytucję zdefiniowano jako 69 lub więcej komórek B CD19 + na mikrolitr lub powrót do poziomów wyjściowych. Próbki surowicy badano na obecność proteinazy 3-ANCA lub mieloperoksydazy-ANCA za pomocą testu ELISA.14
Analiza statystyczna
Porównania wyników binarnych przeprowadzono za pomocą testu chi-kwadrat dla zmiennych skuteczności i dokładnego testu Fishera dla zmiennych bezpieczeństwa
[podobne: eskulap racibórz, płyn surowiczy, plama soczewicowata ]

Tags: , ,

No Responses to “Skuteczność schematów indukcji remisji w przypadku zapalenia naczyń związanego z ANCA AD 3”

 1. Olivia Says:

  Co sądzicie o takich zabiegach poza granicami kraju?

 2. Martyna Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: spalacze tłuszczu warszawa[...]

 3. Kamila Says:

  w zależności od stadium mediana przeżyć bywa różna

 4. Grave Digger Says:

  Article marked with the noticed of: dentysta Warszawa Bemowo[...]

 5. Alpha Says:

  od 3 dni boli mnie brzuch z prawej strony kłuje mnie cos

 6. Tacklebox Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do dieta kopenhaska[...]

 7. Broomspun Says:

  mam nadczynnosc czy moge stosowac antykoncepcje ?

Powiązane tematy z artykułem: eskulap racibórz plama soczewicowata płyn surowiczy