Gabinet Stomatologiczny
Protetyka, dentysta, stomatolog | Gabinet Stomatologiczny

Pielografia dożylna

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Metodę wsteczną zastępuj e się przez pielografię dożylną, jeżeli nie można wprowadzić cewnika moczowodowego, np. w przypadkach zwężenia cewki. moczowej, przerostu gruczołu krokowego, krwawień, u dzieci itd. Jako środka cieniującego używa się perabrodilu w dawce 20 ml 35% roztworu, perabrodilu mocnego (perabrodil forte) w dawce 20 ml 50% roztworu, uroselektanu B w dawce 20 ml 75% roztworu lub 6-8 ml 40% tenebrylu. Tenebryl daje lepsze obrazy na zdjęciach, uzyskanych w pierwszych okresach po wprowadzeniu dożylnym środka cieniującego, a także w przypadkach. upośledzenia sprawności nerek, natomiast perabrodil i uroselektan B lepiej uwidoczniają drogi moczowe na zdjęciach późniejszych (Stanisław Całka). Roztwory środków cieniujących wprowadza się do żyły podgrzane i powoli przez 5-10 minut. Aby uzyskać lepsze wypełnienie górnych dróg moczowych, uciska się podczas badania dolną część moczowodu za po- mocą poduszeczki z rośliny gąbczastej luffa lub z piasku.
U osób zdrowych środek cieniujący pojawia się W miedniczce już po 5 minutach. Po 8-10 minutach można już uzyskać dobry obraz miedniczki, a mniej więcej po 30 minutach cień nerki zaczyna wyjaśniać się, natomiast pęcherz moczowy wypełnia się coraz bardziej środkiem kontrastowym. [patrz też: gabinet dentystyczny warszawa, Gabinet Stomatologiczny, dentysta Kraków ]

Comments Off

Badanie radiologiczne

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Badanie narządu moczowego radiologiczne ma za zadanie określić: 1) siedzibę, kształt i rozmiary nerek; 2) siedzibę, kształt, rozmiary i czynność ruchową miedniczek nerkowych; 3) kształt i przebieg moczowodów; 4) obecność kamieni w drogach moczowych. Niektóre z metod umożliwiają nadto ocenę sprawności nerek oraz stwierdzenie guzów w pęcherzu moczowym. Ocena uzyskiwanych obrazów wymaga należytego przygotowania chorego. Polega ono na tym, że chory pozostaje przez 2 dni przed badaniem na diecie łatwo strawnej i zażywa węgiel zwierzęcy, a wieczorem w przed- dzień badania oraz z rana w dniu badania oczyszcza przewód pokarmowy za pomocą lewatyw. Gdy stosuje się pielografię dożylną, poleca się ograniczenie płynów w ciągu ostatnich 12 godzin przed badaniem, a to w tym celu, by środek cieniujący był rozpuszczony w drogach moczowych w jak najmniejszej ilości moczu. Stosuje się następujące metody rentgenowskie: 1) bezpośrednią, polegającą na badaniu narządu moczowego bez stosowania cieniowania sztucznego; 2) pośrednią, tzw. endoradiologiczną, w której używa się środków cieniujących. W metodzie bezpośredniej dokonywa się zdjęć rentgenowskich na chorym, leżącym na wznak, posługując się jednocześnie zasłoną ruchomą Buckyego . Sporządza się zawsze rentgenogram obu nerek, obu miedniczek i obu moczowodów oraz rentgenogram pęcherza moczowego. W razie cienia w rentgenogramie przemawiającego za kamieniem nerko- wym należy sporządzić rentgenogramy w różnych płaszczyznach, by nie wziąć mylnie za kamień nerkowy. kamienia znajdującego się w pęcherzyku żółciowym lub zwapniałego węzła i innych tworów leżących w rzeczywistości poza obrębem nerki. . Do metod pośrednich należą: l) rentgenografia nerek po wytworzeniu odmy otrzewnej lub okołonerkowej ; 2) uretero-pieloskopia i uretero-pielografia; 3) pneumocystografia. [podobne: stomatolog Warszawa, dentysta opinie, dentysta Białystok ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »