Gabinet Stomatologiczny
Protetyka, dentysta, stomatolog | Gabinet Stomatologiczny

Krótkoterminowe badanie bezpieczeństwa, farmakokinetyki i skuteczności ritonawiru, inhibitora proteazy HIV-1 czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
December 1st, 2018

Dane tu przedstawione są podsumowane zgodnie ze skumulowaną ekspozycją pacjentów na rytonawir. Charakterystyka demograficzna, punktacja wyjściowa Karnofsky ego i wskaźniki skuteczności w linii podstawowej były podobne we wszystkich podgrupach rytonawiru podczas fazy podtrzymywania. Wyniki są przedstawione do 32 tygodni leczenia rytonawirem. Miary skuteczności
Rycina 2. Ryc. 2. Zmiany od linii podstawowej podczas fazy leczenia podtrzymującego trwające do 32 tygodni, w zależności od podgrupy dawkowania. Przedstawiono zmiany mediany liczby limfocytów CD4 + (górny panel) i średnich stężeń RNA HIV-1 mierzonych testem rozgałęzionego DNA (dolny panel). Niektórzy pacjenci nie uzyskali pomiaru, ale wrócili do kolejnych pomiarów.
Mediana zmiany linii podstawowej w liczbie limfocytów CD4 + i średnia zmiana stężenia logotypu RNA HIV-1 przedstawiono na rycinie 2. Występowały średnie spadki o 0,78, 0,83, 0,97 i 1,13 log na mililitr osocza w stężenie wirusowego RNA w 4 tygodniu w podgrupach otrzymujących 300, 400, 500 i 600 mg ritonawiru co 12 godzin, odpowiednio. Po 16 tygodniach leczenia rytonawirem średnie stężenia wirusowego RNA w podgrupach 300 mg i 400 mg ponownie zbliżyły się do wartości linii podstawowej; nie było znaczących różnic między wartościami uzyskanymi w tych podgrupach w dowolnym momencie w ciągu 32 tygodni leczenia. Leczenie 500 lub 600 mg ritonawiru co 12 godzin dało bardziej trwały wpływ na stężenie wirusowego RNA. Po 20 tygodniach leczenia rytonawirem średnia redukcja RNA HIV-1 w podgrupie otrzymującej 500 mg co 12 godzin stała się mniejsza, podczas gdy wielkość zmniejszenia utrzymywała się w podgrupie otrzymującej 600 mg co 12 godzin. Stwierdzono istotną statystycznie różnicę stężenia wirusowego RNA pomiędzy tymi dwiema podgrupami po 32 tygodniach (P = 0,010). W podgrupie 600 mg średni spadek stężenia wirusowego RNA w osoczu wynosił 0,81 log (95 procent przedziału ufności, 0,40 do 1,22).
Podobnie było początkowe zwiększenie od linii podstawowej w medianie liczby limfocytów CD4 + we wszystkich podgrupach rytonawiru. W podgrupach 300 mg i 400 mg mediana powróciła niemal do wartości wyjściowej po 24 tygodniach leczenia. Podgrupa 600 mg miała największy i najbardziej trwały wzrost mediany liczby limfocytów CD4 + w 32. tygodniu leczenia – wzrost z linii podstawowej 230 komórek na milimetr sześcienny, mierzony u siedmiu pacjentów. Ten wzrost różnił się znacznie od wzrostu w podgrupie 500 mg (P = 0,030).
Rysunek 3. Rysunek 3. Zmiany w linii podstawowej w średniej (. SD) stężenie RNA HIV-1 mierzone za pomocą bardziej czułego testu PCR u 17 kolejnych pacjentów w podgrupach, otrzymujących 500 mg i 600 mg ritonawiru co 12 godzin podczas Faza konserwacji, trwająca do 32 tygodni. Niektórzy pacjenci nie uzyskali pomiaru, ale wrócili do kolejnych pomiarów.
W dwóch uczestniczących ośrodkach stężenia wirusowego RNA oceniano również za pomocą bardziej czułego, ilościowego testu PCR u 17 kolejnych pacjentów w dwóch podgrupach otrzymujących najwyższe dawki. Figura 3 pokazuje wartości średnie (. SD) uzyskane tym sposobem
[przypisy: darmowe leki dla seniorów, konsylium szamotuły, ginekolog na nfz poznań ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: darmowe leki dla seniorów ginekolog na nfz poznań konsylium szamotuły