Gabinet Stomatologiczny
Protetyka, dentysta, stomatolog | Gabinet Stomatologiczny

Krótkoterminowe badanie bezpieczeństwa, farmakokinetyki i skuteczności ritonawiru, inhibitora proteazy HIV-1 ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
December 1st, 2018

Średni maksymalny spadek, osiągnięty w 8 tygodniu, wyniósł 1,94 log (95 procent przedziału ufności, 1,37 do 2,51). Najwyraźniej maksymalny spadek stężenia wirusowego RNA był zaniżony przez test DNA z rozgałęzionym łańcuchem. Zdarzenia niepożądane i bezpieczeństwo
Większość pacjentów zgłosiło co najmniej jedno zdarzenie niepożądane: 85 do 100 procent osób leczonych rytonawirem podczas czterotygodniowej fazy kontrolowanej placebo oraz 88, 94, 95 i 100 procent osób z 300 mg, 400 mg, Podgrupy odpowiednio 500 mg i 600 mg podczas fazy podtrzymywania. Zdarzenia uważane za związane z leczeniem badanym lekiem to nudności, parestezje oboczne i podwyższony poziom enzymów wątrobowych. Spośród 84 pacjentów, którzy zgłosili się do badania, 8 wycofało się przedwcześnie z badania podczas czterotygodniowej fazy kontrolowanej placebo, 4 z nich z powodów uznanych za związane z leczeniem rytonawirem: z powodu nudności i 3 z powodu podwyższonych stężeń aminotransferazy asparaginianowej i aminotransferazy alaninowej. Spośród 76 pacjentów, którzy kontynuowali badanie w fazie podtrzymującej, 25 przerwało leczenie przed ukończeniem wszystkich 32 tygodni. Sześć z tych przerwano uznano za związane z leczeniem: trzy z powodu nudności, a trzy z powodu podwyższonych stężeń aminotransferazy.
Stężenie aminotransferazy asparaginianowej, aminotransferazy alaninowej, cholesterolu i trójglicerydów znacząco wzrosło w 1. tygodniu w podgrupach otrzymujących dwa najwyższe dawki rytonawiru, natomiast w grupach placebo nie odnotowano takich wzrostów. Wzrost stężenia cholesterolu i triglicerydów utrzymywał się przez 32 tygodnie badania: wśród wszystkich podgrup wystąpił wzrost od linii podstawowej o 30 do 40 procent dla cholesterolu i o 200 do 300 procent dla trójglicerydów. Podczas fazy podtrzymującej wystąpiły tylko sporadyczne wzrosty aminotransferazy asparaginianowej i aminotransferazy alaninowej. Średnie stężenia fosfatazy alkalicznej i bilirubiny nie uległy zmianie, nie występowały również stężenia hemoglobiny, liczba białych krwinek ani liczba płytek krwi.
Dyskusja
Rytonawir ma szybkie i silne działanie przeciwwirusowe, któremu towarzyszy wzrost liczby limfocytów CD4 +. Kiedy używaliśmy czułego, opartego na PCR testu, średnia maksymalna redukcja stężenia wirusowego RNA w osoczu, zaobserwowana po ośmiu tygodniach leczenia u 17 kolejnych pacjentów w podgrupie otrzymującej najwyższe dawki ritonawiru, wynosiła 1,94 log. Zmniejszenie to jest silniejsze niż obserwowane w przypadku inhibitorów odwrotnej transkryptazy i innych inhibitorów proteazy. [19,12] Ponadto stwierdzono wyraźną zależność między zwiększaniem dawek a czasem trwania odpowiedzi. Dawkowanie 600 mg rytonawiru co 12 godzin było najlepsze zarówno pod względem wielkości, jak i czasu trwania odpowiedzi. Po 32 tygodniach leczenia średni spadek stężenia podstawowego RNA w wirusie uzyskany przy zastosowaniu tego schematu wynosił 0,81 log, z odpowiadającą medianą wzrostem od linii podstawowej w liczbie limfocytów CD4 + wynoszącej 230 komórek na milimetr sześcienny (Figura 2).
Po 12 do 16 tygodniach leczenia dużymi dawkami rytonawiru nastąpiło częściowe zmniejszenie aktywności przeciwwirusowej
[hasła pokrewne: nfz szczecin sanatorium kolejka, dermatolog bez skierowania, wojewodzki osrodek medycyny pracy ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog bez skierowania nfz szczecin sanatorium kolejka wojewodzki osrodek medycyny pracy

Krótkoterminowe badanie bezpieczeństwa, farmakokinetyki i skuteczności ritonawiru, inhibitora proteazy HIV-1 ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
December 1st, 2018

Średni maksymalny spadek, osiągnięty w 8 tygodniu, wyniósł 1,94 log (95 procent przedziału ufności, 1,37 do 2,51). Najwyraźniej maksymalny spadek stężenia wirusowego RNA był zaniżony przez test DNA z rozgałęzionym łańcuchem. Zdarzenia niepożądane i bezpieczeństwo
Większość pacjentów zgłosiło co najmniej jedno zdarzenie niepożądane: 85 do 100 procent osób leczonych rytonawirem podczas czterotygodniowej fazy kontrolowanej placebo oraz 88, 94, 95 i 100 procent osób z 300 mg, 400 mg, Podgrupy odpowiednio 500 mg i 600 mg podczas fazy podtrzymywania. Zdarzenia uważane za związane z leczeniem badanym lekiem to nudności, parestezje oboczne i podwyższony poziom enzymów wątrobowych. Spośród 84 pacjentów, którzy zgłosili się do badania, 8 wycofało się przedwcześnie z badania podczas czterotygodniowej fazy kontrolowanej placebo, 4 z nich z powodów uznanych za związane z leczeniem rytonawirem: z powodu nudności i 3 z powodu podwyższonych stężeń aminotransferazy asparaginianowej i aminotransferazy alaninowej. Spośród 76 pacjentów, którzy kontynuowali badanie w fazie podtrzymującej, 25 przerwało leczenie przed ukończeniem wszystkich 32 tygodni. Sześć z tych przerwano uznano za związane z leczeniem: trzy z powodu nudności, a trzy z powodu podwyższonych stężeń aminotransferazy.
Stężenie aminotransferazy asparaginianowej, aminotransferazy alaninowej, cholesterolu i trójglicerydów znacząco wzrosło w 1. tygodniu w podgrupach otrzymujących dwa najwyższe dawki rytonawiru, natomiast w grupach placebo nie odnotowano takich wzrostów. Wzrost stężenia cholesterolu i triglicerydów utrzymywał się przez 32 tygodnie badania: wśród wszystkich podgrup wystąpił wzrost od linii podstawowej o 30 do 40 procent dla cholesterolu i o 200 do 300 procent dla trójglicerydów. Podczas fazy podtrzymującej wystąpiły tylko sporadyczne wzrosty aminotransferazy asparaginianowej i aminotransferazy alaninowej. Średnie stężenia fosfatazy alkalicznej i bilirubiny nie uległy zmianie, nie występowały również stężenia hemoglobiny, liczba białych krwinek ani liczba płytek krwi.
Dyskusja
Rytonawir ma szybkie i silne działanie przeciwwirusowe, któremu towarzyszy wzrost liczby limfocytów CD4 +. Kiedy używaliśmy czułego, opartego na PCR testu, średnia maksymalna redukcja stężenia wirusowego RNA w osoczu, zaobserwowana po ośmiu tygodniach leczenia u 17 kolejnych pacjentów w podgrupie otrzymującej najwyższe dawki ritonawiru, wynosiła 1,94 log. Zmniejszenie to jest silniejsze niż obserwowane w przypadku inhibitorów odwrotnej transkryptazy i innych inhibitorów proteazy. [19,12] Ponadto stwierdzono wyraźną zależność między zwiększaniem dawek a czasem trwania odpowiedzi. Dawkowanie 600 mg rytonawiru co 12 godzin było najlepsze zarówno pod względem wielkości, jak i czasu trwania odpowiedzi. Po 32 tygodniach leczenia średni spadek stężenia podstawowego RNA w wirusie uzyskany przy zastosowaniu tego schematu wynosił 0,81 log, z odpowiadającą medianą wzrostem od linii podstawowej w liczbie limfocytów CD4 + wynoszącej 230 komórek na milimetr sześcienny (Figura 2).
Po 12 do 16 tygodniach leczenia dużymi dawkami rytonawiru nastąpiło częściowe zmniejszenie aktywności przeciwwirusowej
[więcej w: ellaone ulotka, leksykon leków online, odruch prolaktynowy ]

Tags: , ,

Leave a Reply

Powiązane tematy z artykułem: ellaone ulotka leksykon leków online odruch prolaktynowy